เคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างมั๊ยจ๊ะ ไปเจอมาจากเว็บสนุก! เลยก๊อปปี้มาเก็บไว้แบ่งเพื่อนอ่าน

เจ้าหญิงนิทราถูกข่มขืน

หมวด : บันเทิง
สร้างเมื่อ 25-04-2007 โดย questioner

รายละเอียดคำถาม

จริงหรือไม่ ที่นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราไม่ได้จบแบบแฮปปีแอนดิง แต่ตัวเจ้าหญิงถูกข่มขืน
(ศักดิ์ชาย  อินทร์ฤดี / กรุงเทพฯ)

คำตอบโดย :Sanswer

สร้างเมื่อ 26-04-2007

   การข่มขืน การทำทารุณกรรมเด็ก และการทอดทิ้ง เป็นเนื้อหาหลักของข่าวพาดหัวและภาพยนตร์สารคดีในยุคปัจจุบัน
แต่เชื่อหรือไม่ว่า ความจริงอันโหดร้ายนี้ก็เป็นแก่นเรื่องของนิทานอมตะที่ประทับใจเราหลายต่อหลายเรื่อง เมื่อแรกที่นิทานเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้น

   ตัวอย่างเช่น
เค้าโครงเรื่องเดิมของ “เจ้าหญิงนิทรา” นั้นมิได้จบลงด้วยความสุข เมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นด้วยจุมพิตอันแสนโรแมนติก ตรงกันข้าม เธอถูกข่มขืนในขณะหลับใหลจนตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกฝาแฝดชายหญิง ซึ่งต้องผจญทุรกรรมเช่นเดียวกับแม่  ถูกจับไปแล่เนื้อปรุงเป็นอาหารโดยภรรยาใจร้ายของชายที่ข่มขืนแม่ของพวกตน 

ส่วนเรื่องเดิมของ  “หนูน้อยหมวกแดง"  นั้นโหดเหี้ยมไม่แพ้กัน  หลังจากเจ้าหมาป่ากัดกินคุณยายแล้วก็กระโจนเข้าขย้ำหนูน้อยหมวกแดง ฉีกเธอออกเป็นชิ้น ๆ แต่เนื่องจากศิลปินผู้วาดภาพประกอบเห็นว่าความตายของสองยายหลานคู่นี้โหดร้ายเกินไป จึงเสนอให้ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยเพิ่มตัวละครนายพรานเข้ามาเพื่อฆ่าเจ้าหมาป่าใหญ่ใจร้าย  และช่วยชีวิตหนูน้อยผู้น่าสงสารไว้ได้ในนาทีสุดท้าย

   Q: ทำไมผู้แต่งนิทานซึ่งเป็นที่นิยมเล่าสืบต่อกันมานับร้อย ๆ ปี จึงเสนอความไร้ศีลธรรม ความโหดร้ายรุนแรงในเรื่องที่แต่งขึ้นสำหรับเด็ก
A: คำตอบหนึ่งพยายามอรรถาธิบายโดยอิงสภาพสังคม ในสมัยพระราชินีอลิชาเบทที่ ๑ (ค.ศ. ๑๕๕๘-๑๖๓๐) เรื่อยมาจนถึงต้นศตวรรษที่ ๑๙ โดยชี้ว่าคนในยุคสมัยดังกล่าวมองว่า เด็กก็คือผู้ใหญ่ย่อส่วน ดังนั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นพิเศษแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ ครอบครัวในครั้งกระโน้นอยู่เบียดเสียดรวมกันในบ้านซึ่งมีเพียงห้องเดียว เด็กจึงนอนดึกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ พวกเขาได้ยินได้ฟังคำพูดหยาบโลนและจดจำไปใช้ เด็กไม่ได้ถูกกันออกไปจากเรื่องเพศของผู้ใหญ่ พวกเขายังเห็นผู้ใหญ่เมาเหล้าและทำตามโดยลองหัดดื่มดูบ้าง

    การลงโทษของบ้านเมืองในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการโบยตีแขวนคอ คว้านไส้พุง หรือจับใส่ขื่อคา ทำกันที่จัตุรัสกลางเมืองท่ามกลางสาธารณชน เด็กเมื่อสามสี่ร้อยปีก่อนจึงคุ้นเคยชาชินกับความรุนแรง ความโหดร้าย และความตาย นิทานซึ่งถือกำเนิดในเวลาดังกล่าวจึงเป็นส่วนผสมของความนึกฝันอันแสนสุขสนุกสนาน กับความจริงอันแสนโหดร้ายของชีวิต สำหรับผู้แต่งเอง การเสนอนิทานในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กแต่อย่างใด

   บุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญทำให้นิทานหลาย ๆ เรื่องที่เรารักเป็นอมตะ คือ ชาร์ลส์ แปร์โรลต์ แม้ว่าเขาไม่ได้แต่งนิทานเหล่านี้ขึ้นเองทั้งหมดเพราะนิทานบางเรื่องเป็นวรรณกรรมปากเปล่า (มุขปาฐะ) บางเรื่องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ก่อนแล้ว แต่ด้วยกลวิธีการเขียนและจินตนาการที่แปร์โรลต์สอดใส่เข้าไป ทำให้นิทานที่มีอยู่เดิมเป็นอมตะโด่งดังแพร่หลายไปทั่วโลก นิทานอมตะ ๓ เรื่องที่เขาเขียนขึ้นใหม่จากเค้าโครงเรื่องเดิม คือ “เจ้าหญิงนิทรา” “ซินเดอเรลลา” และ “หนูน้อยหมวกแดง”

   ชาร์ลส์ แปร์โรลต์ เกิดที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ. ๑๖๒๘ บิดาเป็นนักเขียนมีชื่อคนหนึ่ง เขามีประวัติเป็นนักเรียนสอบตกชอบเปลี่ยนงาน ความไม่พอใจในระบบราชการทำให้เขาหันมาเขียนนิทานที่เขามักเล่าให้ลูก ๆ ฟังก่อนนอน และแล้วเขาก็พบว่านี่แหละคืออาชีพที่เหมาะกับเขาที่สุด

    ในปี ค.ศ. ๑๖๙๗ หนังสือเล่มสำคัญที่นำชื่อเสียงและความสำเร็จมาสู่ตัวเขาได้รับการตีพิมพ์ออกจำหน่ายในกรุงปารีสหนังสือเล่มนี้ชื่อ “นิทานเมื่อวันวาน” รวบรวมนิทานไว้ทั้งหมด ๘ เรื่องด้วยกัน ปรากฏว่านิทาน ๗ ใน ๘ เรื่องได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ออกไปทั่วโลก และได้กลายเป็นนิทานอมตะประทับใจเด็กทั่วโลกตราบจนทุกวันนี้นิทานทั้ง ๗ เรื่องในชื่อฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก คือ “The Sleeping Beauty in the wood” “Little Red Riding Hood” “Cinderella : or, The Little GIass Slipper” “Blue Beard” “Diamonds and Toads” “The Master Cat : or Puss in Boots” และ “Hop o' my Thumb”

   อัจฉริยภาพของแปร์โรลต์คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเสน่ห์ของนิทานอยู่ที่ความเรียบง่าย เขาเติมแต่งเค้าเรื่องเดิมด้วยของวิเศษ เวทมนตร์ นางฟ้า และใช้สำนวนภาษาที่ไร้เดียงสาของเด็ก ดังนั้นนิทานของเขาจึงให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องราวที่เด็กรับฟังมาจากพ่อแม่แล้วเล่าให้เพื่อนฟังอีกต่อหนึ่ง

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

edit @ 4 Feb 2008 14:59:31 by mayom3000

edit @ 4 Feb 2008 15:00:19 by mayom3000

edit @ 5 Feb 2008 17:37:07 by mayom3000

Comment

Comment:

Tweet

comment6, çíàêîìñòâà òðàíñ çîñÿ, çíàêîìñòâî ïåíçåíñêàÿ îáë, ëûñüâåíñêèå çíàêîìñòâà,

#251 By Mvsjvneh (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:20

comment1, çíàêîìñòâà ìàìáà çàìóæ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëîãîâîðÿùåé äåâóøêîé, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöåì ñ èçðàèëÿ, èòàëüÿíñêèå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâî,

#250 By